Vzhledem k charakteru zboží a určení jeho použití, garantuje prodávající kvalitu zboží u tohoto druhu obvyklou. Veškeré reklamace musí být uplatněny bezodkladně a to e-mailem na adresu objednavky@anovino.cz.

Zákazník je povinen před převzetím zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka není zjevně poškozena dopravou. V případě, že dodávka vykazuje zjevné vady přepravního obalu (protržení, rozbití, apod.), je kupující oprávněn odmítnout převzetí. Za poškození zboží vzniklé jeho dopravou nese odpovědnost přepravce. Kupující má právo provést reklamaci do 14 dnů od prokazatelného obdržení zásilky.

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR. Zboží reklamujte přímo u prodejce a to neodkladně po zjištění závady na adrese objednavky@anovino.cz. V e-mailu nezapomeňte uvést číslo objednávky a odůvodnění své reklamace, urychlíte tak její průběh.

Vrácené zboží je možné pouze v případě vrácení v původním obalu a opatřené původní zátkou. Zboží může být porušené, ale láhev musí obsahovat více než polovinu objemu původní tekutiny. Reklamované zboží zasílejte na adresu provozovny RECRUITER s.r.o., Ano-víno.cz, Vrbice 456, 691 09 Vrbice.

V případě, že náš certifikovaný sommerlier (dle ČSN) reklamaci uzná, bude zákazníkovi zasláno nové zboží nebo vrácena zaplacená částka včetně nákladů na dopravu. O průběhu a výsledku reklamace zákazníka informujeme e-mailem nebo telefonicky. Peněžní prostředky v případě uznané reklamace budou zákazníkovi převedeny na jeho bankovní účet do 30 dní od podání reklamace.

Naše společnost neručí za vady způsobené nevhodným skladováním nebo manipulací s vínem ze strany zákazníka.