♡ DĚKUJEME, že podporujete vinaře z Moravy ♡

Vzhledem k charakteru zboží a určení jeho použití, garantuje prodávající kvalitu zboží u tohoto druhu obvyklou. Veškeré reklamace musí být uplatněny bezodkladně a to e-mailem na adresu objednavky@anovino.cz.

Zákazník je povinen před převzetím zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka není zjevně poškozena dopravou. V případě, že dodávka vykazuje zjevné vady přepravního obalu (protržení, rozbití, apod.), je kupující oprávněn odmítnout převzetí. Za poškození zboží vzniklé jeho dopravou nese odpovědnost přepravce. Kupující má právo provést reklamaci do 30 dnů od prokazatelného obdržení zásilky.

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR. Zboží reklamujte přímo u prodejce a to neodkladně po zjištění závady na adrese objednavky@anovino.cz, urychlíte tak průběh reklamace.

Výměna nebo vrácení zboží reklamovaného v případě kvality, je možné pouze v případě vrácení v původním obalu, v láhvi plné nejméně do 2/3 a opatřenou původní zátkou.

Naše společnost neručí za vady způsobené nevhodným skladováním nebo manipulací s vínem ze strany zákazníka.